Web Applıcatıon Securıty

PROJE DETAYI

Fırat Üniversitesi Siber Güvenlik Kulüpleri ve Siber Kümelenme tarafından düzenlenen " Web Uygulama Güvenliği " eğitiminde ;

*  SQL Injection 

*  Cross Site Scripting

*  Remote File Inclusion

*  Local File Inclusion

Gibi web uygulama güvenliği açıklarının istismar yöntemleri ve bu açıkların kapatılmasına yönelik alınması gereken önlemler uygulamalı olarak dört gün boyunca anlatıldı.

WhatsApp